اس ام اس دفاع مقدس

اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس

اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس

اس ام اس دفاع مقدس اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • گردان پشت میدون مین زمین گیر شد چند نفر رفتن معبر باز کنن ۱۵ساله بود ، چند قدم که رفت برگشت ، گفتن حتما ترسیده پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت : تازه از گردان گرفتم ، حیفه ، بیت الماله و پا برهنه رفت • • • اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • مکه برای شما ، فکه برای من بال نمی خواهم این...

ادامه مطلب

اس ام اس هفته دفاع مقدس

اس ام اس هفته دفاع مقدس

اس ام اس دفاع مقدس اس ام اس هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند • • • اس ام اس هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم • • • اس ام اس هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • به مادر قول داده بود بر می گردد چشم مادر که به ا...

ادامه مطلب