اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس های کوبنده و تیکه دار

SMShaye Koobande Tikedar

شما گرچه واژه محترمی ست

ولی تو شدن لیاقت می خواهد !

اس ام اس های کوبنده و تیکه دار

SMShaye Koobande Tikedar

پشیمان می شوی از رها کردنم

همچون کودکی که در شلوغی بازار دست مادرش را …

اس ام اس های کوبنده و تیکه دار

SMShaye Koobande Tikedar

دوست داشتن تو یک سوء تفاهم بود

ولی خب “ببخشید” رو هم برای همین روزا گذاشتن !

اس ام اس های کوبنده و تیکه دار

SMShaye Koobande Tikedar

ادامه ی مطلب