اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کوبنده و تحقیر کننده عاشقانه

SMS Koobandeh Asheghane

در کودکی در کدام بازی راهت ندادند

که امروز اینقدر دیوانه وار

تشنه ی بازی کردن با آدم هایی؟

اس ام اس کوبنده و تحقیر کننده عاشقانه

SMS Koobandeh Asheghane

گاهی چه اشتباه از کــاه کـــوه می سازیم

بایـــد به چــارپـایـان می دادیم بخـــورنشان

اس ام اس کوبنده و تحقیر کننده عاشقانه

SMS Koobandeh Asheghane

گاهی هرگز نرسیدن بهتر است

مثلا هرگز نرسیدن تو بـــه من

اس ام اس کوبنده و تحقیر کننده عاشقانه

SMS Koobandeh Asheghane

ادامه ی مطلب