بایگانی برچسب ها: جملات فک و فامیل ما داریم

فک و فامیل ما داریم

فک و فامیل ما داریم

فک و فامیله داریم فک و فامیل ما داریم Fak Famil Ma Darim • • • رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه : فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟ کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار مامان بزرگه آپدیته داریم ؟ • • • فک و فامیل ما داریم Fak Famil Ma Darim • • • یه پسر خاله دماغ عملی ابرو برداشته دارم البته گفتن پسره، اما هنوز کسی نتونسته نشانه هاشو ببینه آخه اینم دختر خاله نه ببخشید ...

ادامه مطلب